Home > Aanbod: te koop > Vijverbosweg 7 Vught
 • Verkocht
 • Verkocht
 • Verkocht
 • Verkocht
 • Verkocht
 • Verkocht
 • Verkocht
 • Verkocht

Vught, Vijverbosweg 7

 • Type: Bouwperceel

Een kans om uw droomvilla te bouwen op een zeer mooi bouwperceel van circa 819 m2, gelegen op een bosrijke toplocatie in Vught. In het bestemmingsplan Vijverbos, vastgesteld op 11 oktober 2018, is aangegeven binnen welke contouren de villa gebouwd mag worden. Het perceel wordt geleverd in de huidige staat en Vrij op Naam (geen overdrachtsbelasting door de koper te betalen ).

Het bestemmingsplan geeft de volgende mogelijkheden aan;
- Het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd
- De voorgevel dient in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd;
- Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
- De goothoogte mag maximaal 7 m bedragen;
- De bouwhoogte mag maximaal 12 m bedragen
- Onderkeldering is toegestaan binnen de contouren van de woning.
- De bijgebouwen mogen buiten het bouwvlak gebouwd worden met een maximale goot- en bouwhoogte van niet meer dan 3,5 respectievelijk 5 meter.

Verdere bijzonderheden;
- Er is een anterieure overeenkomst met de Gemeente gesloten waaraan de koper zich moet houden.
- De notaris is OWK Notarissen te Vught

Het vigerende bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijke plannen.nl. met als adres Vijverbosweg Vught.
Zie ook
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0865.vghBPvijverbosweg-VG01/r_NL.IMRO.0865.vghBPvijverbosweg-VG01.html#begin
Meer informatie kan verkregen worden via de Gemeente Vught.

Wilt u zien hoe de N-65 in de toekomst eruit gaat komen te zien? Kijk daarvoor op Youtube met de volgende link
https://www.youtube.com/watch?v=T66utTHFo9w
Na 1.47 seconden ziet u hoe de situatie bij Vught wordt.

Kadastrale gegevens
Gemeente : Vught
Sectie : E
Nummer : 4367
Grootte: circa 819 m².

Details

 • Type: Bouwperceel
 • Perceel: 819 m2
 • Prijs: Verkocht